Asset Publisher Asset Publisher

Finał konkursu ' Na tropach przyrody'

24 czerwca 2014 roku odbyło się podsumowanie XII edycji konkursu ' Na tropach przyrody'

           24 czerwca 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie konkursu: "Na tropach przyrody"
Spośród prac reprezentujących Nadleśnictwo Krzyż na szczeblu regionalnym - jeden zespół zajął I miejsce a dwa zostały wyróżnione. I miejsce zajął zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim, pod opieką Pani Arlety Kuterby i Pana Leszka Krecaka - opiekuna terenowego. Wyróżnienia otrzymały w II grupie wiekowej - zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej im. BOWiD w Krzyżu Wlkp. pod opieką Pani Danuty Marciniak i Sebastiana Niezborały - opiekuna terenowego. W III grupie wiekowej zespół uczniów z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. pod opieką Katarzyny Brzezińskiej i Dawida Manysia - opiekuna terenowego. Uroczyste wręczenia nagród dla laureatów odbyło się podczas uroczystego finału, zorganizowanego w Nadleśnictwie Durowo. Podczas uroczystości przyznano również nagrodę Grand Prix im. Renaty Grupińskiej. Nagrodę otrzymało Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance, a wręczył ją Nadleśniczy Nadleśnictwa Krzyż - inż. Tadeusz Grupiński.
         24 czerwca w Nadleśnictwie Krzyż odbyło się również uroczyste wręczenie nagród dla zespołów wyróżnionych i biorących udział w konkursie. Uroczystość zakończyła się wspólnymi zdjęciami i poczęstunkiem.

Tekst: Alina Chabowska
Zdjęcia: Katarzyna Łapawa-Siarnik, Alina Chabowska