Asset Publisher Asset Publisher

Rys historyczny

Rys historyczny- opracowany na podstawie Planu Urządzania Lasu na lata 2013- 2022

Początek Państwowego Gospodarstwa Leśnego na terenie obecnego Nadleśnictwa Krzyż datuje się na okres po II wojnie światowej.

W 1945 roku na terenie obecnego Obrębu Wieleń powstało Nadleśnictwo Wieleń. Powstało ono na mocy dekretu PKWN z dnia 12.12.1944r. z upaństwowienia mniejszych i większych prywatnych majątków ziemskich.

W 1946 roku– również na mocy dekretu PKWN– na terenie obecnego Obrębu Krzyż powstało Nadleśnictwo Drawa. W 1967 roku zmieniono nazwę Nadleśnictwa Drawa na Nadleśnictwo Krzyż.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Krzyż zbliżony do obecnego, czyli z Obrębami Krzyż i Wieleń, określony został na podstawie zarządzeń Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych w roku 1972. Wówczas nastąpiło połączenie dwóch mniejszych nadleśnictw (Wieleń i Krzyż) w jedno, z siedzibą w Łokaczu Małym (wieś przylegająca do Krzyża Wlkp).

Łączna powierzchnia nadleśnictwa, obejmująca dwa obręby leśne w okresie od końca II wojny światowej do końca 2012 roku, a od 01.01.2013 r. obejmująca jeden obręb leśny przedstawia się następująco:

 

Wyszczegól-nienie

Powierzchnia w ha

Stan na dzień

1.10.47r.

1.10.59r.

1.10.69r.

1.01.80r.

1.01.93r.

1.01.03r.

1.01.13r.

Obręb Krzyż

7908,20

8547,57

8802,15

8975,69

8807,91

8684,55

21322,87

Stan na dzień

1.10.47r.

1.10.58r.

1.10.68r.

1.01.80r.

1.01.93r.

1.01.03r.

-

Obręb Wieleń

8976,09

10903,13

11255,14

11879,45

12302,93

12640,80

-

Nadleśnictwo razem

16884,29

19450,70

20057,29

20855,14

21110,84

21325,35

21322,87

 

 Opracowali:  M.Andrzejewski, Z.Ziemski