Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Nadleśnictwo Krzyż zawiadamia o zakończeniu weryfikacji i uzgodnienia formalnego lokalizacji drzewostanów zaliczonych do lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests- HCVF). Ogółem na terenie Nadleśnictwa Krzyż wyznaczono 1861,03 ha lasów HCVF

     Nadleśnictwo Krzyż zawiadamia o zakończeniu weryfikacji i uzgodnienia formalnego lokalizacji drzewostanów zaliczonych do lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests- HCVF). Ogółem na terenie Nadleśnictwa Krzyż wyznaczono 1861,03 ha lasów HCVF, w tym w kategoriach:

HCVF 1.2- Ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 1167,42 ha;
HCVF 3.1- Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące: 28,24 ha;
HCVF 3.2- Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 521,17 ha;
HCVF 4.1- Lasy wodochronne: 141,24 ha;

HCVF 6.1- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności: 2,96 ha.

Szczegółowy wykaz adresów leśnych powierzchni zaliczonych do poszczególnych kategorii HCVF zamieszczamy w postaci plików pdf- do pobrania poniżej.

1. Wykaz lasów HCVF kategorii 1.2 pobierz
2. Wykaz lasów HCVF kategorii 3.1 pobierz
3. Wykaz lasów HCVF kategorii 3.2 pobierz
4. Wykaz lasów HCVF kategorii 4.1 pobierz
5. Wykaz lasów HCVF kategorii 6.1 pobierz