Zasoby leśne

Informacja o drzewostanach nadleśnictwa opracowana na podstawie Planu Urządzania Lasu na lata 2013- 2014

Hodowla lasu

Informacja dotycząca Hodowli Lasu w Nadleśnictwie Krzyż opracowana na podstawie Planu Urządzania Lasu na lata 2013- 2014

Ochrona lasu

Ochrona lasu - informacje z Planu Urządzania Lasu na lata 2013- 2022

Użytkowanie lasu

Informacja dotycząca Użytkowania Lasu w Nadleśnictwie Krzyż opracowana na podstawie Planu Urządzania Lasu na lata 2013- 2014

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu- dane opracowane na podstawie Planu Urządzania Lasu na lata 2013- 2022

Łowiectwo

Obszar Nadleśnictwa Krzyż został zaliczony do IV Rejonu Hodowlanego wspólnie z Nadleśnictwami Człopa, Tuczno oraz Trzcianka. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w 7 obwodach łowieckich, które są dzierżawione kołom łowieckim.

Ochrona przyrody

Nadleśnictwo Krzyż zawiadamia o zakończeniu weryfikacji i uzgodnienia formalnego lokalizacji drzewostanów zaliczonych do lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests- HCVF). Ogółem na terenie Nadleśnictwa Krzyż wyznaczono 1861,03 ha lasów HCVF

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy Nadzorowane- na podstawie Planu Urządzania Lasu na lata 2013- 2022