Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Dane na temat nadleśnictwa opracowane na podstawie PUL na lata 2013- 2022

Nadleśnictwo Krzyż jest Nadleśnictwem jednoobrębowym. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Obszar Nadleśnictwa graniczy od północnego Zachodu z Drawieńskim Parkiem Narodowym oraz z następującymi jednostkami LP: od północy z Nadleśnictwem Człopa, od wschodu z Nadleśnictwem Trzcianka, od południa z Nadleśnictwem Potrzebowice (rzeka Noteć), od zachodu z Nadleśnictwem Smolarz i Głusko (RDLP Szczecin).
Zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwo Krzyż obejmuje trzy gminy: Krzyż Wlkp. Wieleń i Trzcinka oraz dwa miasta Krzyż Wlkp. i Wieleń. W całości jest położone na terenie północno-zachodniej części województwa Wielkopolskiego, w powiecie Czarnkowsko- Trzcianeckim.
Organizacyjnie Nadleśnictwo Krzyż przynależne jest do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pile.
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (SGGW, 2010), lasy i grunty nieleśne Nadleśnictwa Krzyż położone są w:

 1.    Krainie III – Wielkopolsko-Pomorskiej,
 •     mezoregionie  - Równiny Drawskiej
 •     mezoregionie  - Pojezierza Wałeckiego
 •     mezoregionie  - Puszczy Noteckiej

Grunty Skarbu Państwa zarządzane przez Nadleśnictwo Krzyż w odniesieniu do ogólnej sieci geograficznej położone są pomiędzy:

 • 52° 52'12''a 53°02'24"szerokości geograficznej północnej;
 • 15° 56'27''a 16°20'40"  długości geograficznej wschodniej.

Według fizyczno-geograficznego podziału Polski (Kondracki 2002) obszar Nadleśnictwa zaliczony został do:

Regiony fizyczno-geograficzne

Symbol

OBSZAR  Europa  Zachodnia     

Pozaalpejska (Pohercyńska) Europa Środkowa

(północna część Europy Środkowej)

 

1 – 924.3

 Prowincja Niż Środkowoeuropejski

31

 

 Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie

315

 

Makroregion Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

Makroregion Pojezierze Południowopomorskie

315.5

318.1

 

 MezoregionKotlina Gorzowska

315.54

 MezoregionPojezierze Wałeckie

MezoregionRównina Drawska

318.13

318.14

 

 

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa, bez gruntów stanowiących współwłasność,  wynosi (w/g stanu na dzień 01.01.2013 r.) 21 320,0102 ha.
Nadleśnictwo Krzyż położone jest w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego,  w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim oraz gminach:

         Gmina

NADLEŚNICTWO

powierzchni - ha

1

2

Gmina Krzyż

Ze współwłasnością

9957,2941

9957,9078

Miasto Krzyż 

                              Ze współwłasnością

4,4240

6,0872

Gmina Wieleń

Ze współwłasnością

10808,2085

10808,7192

Miasto Wieleń

Ze współwłasnością

12,0175

12,1230

Gmina Trzcianka

538,0661

538,0661

Razem powiatczarnkowsko-trzcianecki

Ze współwłasnością

21320,0102

21322,9033

Razem województwo wielkopolskie         

Ze współwłasnością

21320,0102

21322,9033

Ogółem Nadleśnictwo

Ze współwłasnością

21320,0102

21322,9033

 

Siedziba urzędu Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Łokacz Mały, w oddziale 621r przy drodze asfaltowej prowadzącej w kierunku pobliskiego miasta Krzyż Wlkp.
● adres: Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1, 64 – 761 KRZYŻ WLKP.
● tel.: (67) 256 40 09, (67) 256 40 97
● fax.: (67) 256 45 61
● e-mail: krzyz@pila.lasy.gov.pl

Odległości siedziby Nadleśnictwa od ważniejszych urzędów i instytucji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi:

 •  

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

110 km

 •  

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

45km

 •  

Urząd Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.

0,5 km

 •  

Urząd Miasta i Gminy Wieleń

17 km

 •  

Urząd Miasta i Gminy Trzcianka

40 km

 •  

RDLP w Pile z siedzibą w Kalinie

76 km

 •  

BULiGL O/ Szczecinek

144 km

 •  

BULiGL O/Poznań

107 km

 

Graficzne położenie Nadleśnictwa Krzyż przedstawione zostało na mapce poglądowej:

 

Opracował: na podstawie elaboratu PUL na lata 2013- 2022 Z.Ziemski