Aktualności

Nadleśnictwo Krzyż zawiadamia o zakończeniu weryfikacji i uzgodnienia formalnego lokalizacji drzewostanów zaliczonych do lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests- HCVF). Ogółem na terenie Nadleśnictwa Krzyż wyznaczono 1861,40 ha lasów HCVF