Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja nadleśnictwa

Organizacja Nadleśnictwa Krzyż

Cały obszar nadleśnictwa znajduje się w jednym Obrębie Leśnym Krzyż podzielonym na dwanaście leśnictw i gospodarstwo szkółkarskie. Grunty Nadleśnictwa Krzyż graniczą z gruntami Nadleśnictw: Człopa, Trzcinka, Potrzebowice Smolarz (RDLP Szczecin), Głusko (RDLP Szczecin), Drawieńskim Parkiem Narodowym (w momencie powstania DPN z nadleśnictwa przekazano ok. 200 ha do Parku), a także gruntami innych własności. W ogólnej długości granic przeważają granice z gruntami leśnymi (ok. 60%).

Podział administracyjny terenu nadleśnictwa przedstawia poniższa mapa:

Opracował: na podstawie elaboratu PUL na lata 2013- 2022 Z.Ziemski