Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki Przyrody

Informacja o Pomnikach Przyrody w Nadleśnictwie Krzyż na podstawie Programu Ochrony Przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Krzyż zlokalizowano 32 pomniki przyrody ożywionej. Pomniki te reprezentują drzewa (23) lub grupy drzew (9). Brak jest pomników powierzchniowych. Spośród najciekawszych pomników przyrody można wyróżnić:

  • pomnikowe dęby bezszypułkowe k. leśniczówki Dębina stanowią unikat - zazwyczaj pomnikami przyrody są dęby szypułkowe. Drzewa te uchodzą za jedne z najgrubszych dębów bezszypułkowych w Polsce;
  • jawor Hansa Paasche rosnący przy ruinach majątku Leśna Cisza, o obwodzie 650 cm należy do najgrubszych jaworów w Polsce.

W zasięgu działania Nadleśnictwa Krzyż warta uznania za pomnik przyrody jest bezwzględnie "Krocząca sosna" w Kuźnicy Żelichowskiej, nie rośnie ona jednak na gruntach Nadleśnictwa.

Opracował na podstawie Programu Ochrony Przyrody i Inwentaryzacji Przyrodniczej Obrębu Krzyż: Z.Ziemski