Wydawca treści Wydawca treści

lasy_HCVF

lasy_hcvf

Podajemy do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Krzyż na lata 2013-2022.

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa Krzyż w formie pisemnej lub elektronicznej.