Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

Obszar Nadleśnictwa Krzyż został zaliczony do IV Rejonu Hodowlanego wspólnie z Nadleśnictwami Człopa, Tuczno oraz Trzcianka. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w 7 obwodach łowieckich, które są dzierżawione kołom łowieckim.

Obszar Nadleśnictwa Krzyż został zaliczony do IV Rejonu Hodowlanego wspólnie z Nadleśnictwami Człopa, Tuczno oraz Trzcianka. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w 7 obwodach łowieckich, które są dzierżawione kołom łowieckim. Nad obwodami nr 65 – Koło Łowieckie nr 44 „Trop" w Pile oraz 71 – Koło Łowieckie nr 339 „Sokół" w Warszawie, Nadleśnictwo nie sprawuje nadzoru; są one nadzorowane przez Nadleśnictwo Trzcianka.
Nadleśnictwo sprawuje kontrolę nad gospodarką łowiecką w 5 obwodach     (4 leśnych i 1 polnym). Obwody te wydzierżawione są przez następujące koła łowieckie:
•    obwód 61 Koło Łowieckie nr 31 „Kaczka" w Poznaniu,
•    obwód 66 Koło Łowieckie nr 25 „Leśnik" w Dzierżąźnie Wielkim,
•    obwód 67 Koło Łowieckie nr 10 „Knieja" w Poznaniu,
•    obwód 72 Koło Łowieckie nr 18 „Drop" w Poznaniu,
•    obwód 73 Koło Łowieckie nr 41 „Bażant" w Wizanach.
Kategoryzację wszystkich obwodów łowieckich na terenie nadleśnictwa oraz ich układ powierzchniowy, wg umów dzierżawnych, przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nr obwodu

Powierzchnia obwodu w ha

Kategoria

obwodu

ogólna

leśna

polna

1

61

3032

2214

818

dobry

2

66

7542

5585

1957

średni

3

67

7263

5950

1313

bardzo dobry

4

72

6825

3865

2960

średni

5

73

7565

2057

5508

słaby

Razem

32227

19671

12556

----

 

 

Opracował: na podstawie elaboratu PUL na lata 2013- 2022 Z.Ziemski