Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krzyż
Nadleśnictwo Krzyż
672564097
672564561

ul. Adama Mickiewicza 1

Łokacz Mały

64-761 Krzyż Wlkp.

Nadleśniczy
Tadeusz Grupiński
672564097
Z-ca Nadleśniczego
Marek Andrzejewski
672564097 w. 20
Główny Księgowy
Ewa Tatur
672564097 w. 30
Inżynier Nadzoru
Marek Sobotta
672564097 w. 11

Dział Gospodarki Leśnej

Zbysław Ziemski
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Stanu Posiadania
Tel.: 67 256-40-97 w. 25
Alina Chabowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Ochrony Lasu
Tel.: 67 256-40-97 w. 21
Konrad Lebiedowicz
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 67 256-40-97 w. 23
Bogusława Nowak
Specjalista Służby Leśnej ds. Hodowli Lasu
Tel.: 67 256-40-97 w. 24
Natalia Wawerek
Referent ds. Marketingu
Tel.: 67 256-40-97 w. 22

Dział Administracyjno- Gospodarczy

Paulina Pankowska- Niezborała
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 67 256-40-97 w. 40
Renata Libera
St. Specjalista ds. Administracji
Tel.: 67 256-40-97 w. 42
Mateusz Miller
Specjalista ds. Administracji
Tel.: 67 256-40-97 w. 49
Kamila Dolska- Wyrwa
St. Referent ds. Administracji
Tel.: 67 256-40-97 w. 44
Agata Bućkowska
Sekretarka
Tel.: 67 256-40-97 w. 41

Dział Finansowo- Księgowy

Alina Orepuk
Starszy Specjalista ds. Finansowych
Tel.: 67 256-40-97 w. 31
Beata Mazur
Starsza Księgowa
Tel.: 67 256-40-97 w. 32
Małgorzata Ociepka
Księgowa
Tel.: 67 256-40-97 w. 33
Marlena Gapska
Księgowa
Tel.: 67 256-40-97 w. 33

Stanowisko ds. Pracowniczych

Paulina Doktor
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 67 256-40-97 w. 13

Stanowisko ds. Informatyki

Jakub Orepuk
Specjalista ds. Informatyki
Tel.: 67 256-40-97 w. 43

Posterunek Straży Leśnej

Jerzy Milwicz
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 67 256-40-97 w. 14
Marek Jaworski
Strażnik Leśny
Tel.: 67 256-40-97 w. 14

Inspektor danych osobowych

Paulina Doktor
Inspektor Danych Osobowych
Tel.: 67 256-40-97 w. 13