Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Informacja o Pomnikach Przyrody w Nadleśnictwie Krzyż na podstawie Programu Ochrony Przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Krzyż zlokalizowano 31 (w tym 9 grup drzew)  pomników przyrody ożywionej. Pomniki te reprezentują drzewa lub grupy drzew. Brak jest pomników powierzchniowych. Spośród najciekawszych pomników przyrody można wyróżnić:

  • pomnikowe dęby bezszypułkowe k. leśniczówki Dębina stanowią unikat - zazwyczaj pomnikami przyrody są dęby szypułkowe. Drzewa te uchodzą za jedne z najgrubszych dębów bezszypułkowych w Polsce;
  • jawor Hansa Paasche rosnący przy ruinach majątku Leśna Cisza, o obwodzie 650 cm należy do najgrubszych jaworów w Polsce.

W zasięgu działania Nadleśnictwa Krzyż warta uznania za pomnik przyrody jest bezwzględnie "Krocząca sosna" w Kuźnicy Żelichowskiej, nie rośnie ona jednak na gruntach Nadleśnictwa.

Opracował na podstawie Programu Ochrony Przyrody i Inwentaryzacji Przyrodniczej Obrębu Krzyż: Z.Ziemski