Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne Nadleśnictwa Krzyż

Informacja o drzewostanach nadleśnictwa opracowana na podstawie Planu Urządzania Lasu na lata 2013- 2014

Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Krzyż jest sosna, panująca na 88,62% powierzchni. Ważniejszymi gatunkami są również: dęby (Db, Dbs, Dbb, Dbc)– w sumie zajmują 3,36%, Ol – 3,28%, Bk– 1,80%, Brz– 1,46% powierzchni leśnej zalesionej. Pozostałe gatunki występują sporadycznie, na niewielkich powierzchniach. Udział poszczególnych gatunków jest różny w zależności od mozaiki siedliskowej Nadleśnictwa. Bardziej zróżnicowana jest zachodnia część Nadleśnictwa, gdzie występują drzewostany z panującym gatunkiem liściastym na nieco żyźniejszych fragmentach siedlisk leśnych.

Zestawienie powierzchni drzewostanów wg panujących gatunków drzew

  Gatunek

Nadleśnictwo

ha

%

1

2

3

So

17463,05

88,62

Soc

2,76

0,01

Sow

30,79

0,16

Md

28,58

0,15

Św

213,33

1,08

Dg

2,42

0,01

Bk

355,57

1,80

Db

476,82

2,42

Dbs

4,83

0,03

Dbb

171,94

0,87

Dbc

7,06

0,04

Jw

0,60

0,00

Js

5,99

0,03

Gb

4,38

0,02

Brz

287,86

1,46

Ol

645,00

3,28

Ak

2,74

0,01

Lp

2,52

0,01

Razem

19706,24

100,00

Grunty niezalesione

246,20

 

OGÓŁEM

19952,44

 

 
 

Opracował: na podstawie elaboratu PUL na lata 2013- 2022 N-ctwa Krzyż- Z.Ziemski